Årsmöte FEAP

RecirkFisk var på FEAP årsmöte 2022 och fick denna inspirerande hälsning från Kommissionen