Marine Institute

Datum: 2023-03-15
Plats: Newport, Irland
Hur: Platsbesök forskningsinstitut
Presentation om forskningen, diskussion om ålar och visning av anläggning. Försök att se uppvandrande glasålar vid Aasleagh falls.

 
Musselodling

Datum: 2023-03-14
Plats: Killary Fjord, Irland
Hur: Platsbesök Killary Fjord Shellfish
Visning anläggning, diskussion om produktion och provsmakning av produkter

 
Multitrofisk odling av Kelp och Havsöra

Datum: 2023-03-14
Plats: Ballintleva Galway, Irland
Hur: Platsbesök Mungo Murphy´s Seaweed Co.
Visning anläggning och provsmakning av produkter