image_pdfPdfimage_printPrint
Categories
Aktiviteter Seminarier

Småskaligt vattenbruk

Datum: 2021-11-25
Plats: Fjärilshuset, Stockholm
Hur: Seminarium
Presentationer av svenska odlingar + 2 redovisningar via zomm från Irland och från Belgien.
Diskussion om EU kommissionens initiativ att be Aquaculture Advisory Council belysa småskaligt
vattenbruk. Recirkfisk antar utmaningen att skriva en draft till arbetet.

Småskaligt vattenbruk
 

 

 

Categories
Aktiviteter Seminarier

European Aquaculture Society 2021

Datum: 2021-10-03 till 10-08
Plats: Madiera
Hur: Konferens, mässa och Seminarium
Konferens om forskningsresultat om vattenbruk samt mässa med fiskodlingsteknik
https://www.aquaeas.eu/events/past-aquaculture-europe

Categories
Aktiviteter Seminarier

AkvaNor

Datum: 2021-08-23 till 08-26
Plats: Trondheim
Hur: Mässa och Seminarium
Ny fiskodlingsteknik och seminarier om vattenbruk
Link Aquanor 2021