Recirkfisk PO

Recirkfisk är en svensk producentorganisation för vattenbruk. Vi producerar regnbåge, röding, öring, ål, stör, gädda och lax. Samt en del grönsaker. Våra medlemmar har olika typer av odlingssystem som RAS, Aquaponi, IMTA, nätkassar och dammar. Vi jobbar för våra medlemmar med:

  • ökad förhandlingskraft

  • ökad kompetens om hållbart vattenbruk

  • förbättrad ekonomisk avkastning

Vi påverkar i Bryssel genom AAC och FEAP
Producer Organisation

Recirkfisk is a Swedish Producer Organisation for Aquaculture Primary Producers. We use all kind of systems like net pens, ponds, RAS, IMTA and Aquaponics. Our main activity is to share knowledge and competence among our members to improve our businesses. When having the resources, we share outside our organisation.

Our work is partly financed by the European Union
Produktionsplanering av ekologiska vattenbruksyngel

  • EU kommissionen främjar ökad ekologisk produktion i vattenbruket. Flera EU länder har ekologisk produktion av fisk.
  • Ekologisk produktion av yngel saknas i Sverige. Trygg tillgång på yngel är nödvändigt för vidare odling.
  • Hur kan svenska yngelproducenter producera ekologiskt. Är det möjligt att göra det ekonomiskt bärkraftigt?