Design av komponenter i akvaponisystem

Seminarie och erfarenhetsutbyte gällande design av komponenter i akvaponisystem som är viktiga för fisken

Datum: 2019-07-16
Plats: Härnösand/Helsingborg

Hur: Platsbesök och bilfärd, Vi jämförde erfarenheter från Ljusterö Lax o Gös AB, Peckas Naturodlingar AB och från Scandinavian Silver AB.

Tre aspekter togs upp

  1. Växtbäddar i grus som fungerar som partikelfälla och nitrifikationsyta
  2. Kolonnluftare på olika höjd, för och nackdelar
  3. Reglering av reservsyre