Categories
Uncategorized

Erkännande som producentorganisation

image_pdfPdfimage_printPrint

Jordbruksverket anser att föreningen uppfyller kraven som ställs på producentorganisationer i artikel 14 i förordning (EU) nr 1379/2013 och 2-4§§ SJVFS 2014:44.

Vi har fått underskrivet beslut på detta 2017-05-12

Categories
Uncategorized

uppköpt medlem gav ny medlem

image_pdfPdfimage_printPrint

Vår medelm i Härnösand, Regnbågen Fisk KB,  är nu uppköpt av Peckas Naturodlingar AB.

Peckas Naturodlingar fortsätter medelmskapet

mer info på

peckas.se

Categories
Uncategorized

Projektstöd från Havs- och Fiskerifonden

image_pdfPdfimage_printPrint

Vi har fått 3 ansökningar beviljade av Jordbruksverket

  1. Bilda producentorganisation
  2. Nätverka för att öka kompetensen om recirkulerande vattenbruk
  3. Undersöka hur våra produkter bäst kan säljas in till offentlig upphandling