PoS2024

projekt 2022-4279

Det som genomförts i projekt ”Produktion och Saluföringsplanen för 2024”, kort PoS2024, ska bidra till att uppfylla målsättningar i den gemensamma marknadsordningen.

I projektet har vi:

  • arbetat med att prognostisera medlemarnas produktion under kommade år
  • gått igenom vår SWOT för medlemmarna
  • diskuterat saluföringsstartegi
  • bestämt oss för vilka mål vi ska verka, samt hur
  • beskrivit vad vi kom fram till i den inlämnade planen för 2024