projekt 2019-14, slutredovisat

Vattenbruk omfattar många olika produktionstekniker och en mängd aquatiska organismer. Målsättningen med projektet var att utbilda aktiva vattenbrukare genom seminarier, workshops och studiebesök. Vi ville prova ett nytt arbetssätt med focus på utbyte av “hands-on kompetens” och tona ner akademiskt språk för att på så sätt göra personer i driften mer bekväma med att vara aktiva i utbildningen. I projektet har vi engagerat 34 personer från 16 företag. Rapport.

Finansierat till 75% av Europeiska havs och Fiskerifonden