Regeringsbeslut

Den 1:a oktober beslutade regeringen att de Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige skall vara företrädda i Övervakningskommittén för Havs-och Fiskerifonden 2014-2020