att bli medlem

För att klassa in som medlem måste man ha tillstånd för fiskodling. Man ska producera och försälja produkter från recirkulerande vattenbrukssystem. Andra förutsättningar för medlemskap är att vara öppen och dela med sig av kunskap om odlingsteknik och att i övrigt följa de mål som föreningen åtagit sig som producentorganisation enligt EUs och Jordbruksverkets regelverk.

Styrelsen beslutar om nya medelmskap

mail: info@recirkfisk.se