image_pdfPdfimage_printPrint
Categories
Aktiviteter Workshop

Fiskpumpar

Datum: 2021-02-18
Plats: Kedjeåsen och Gammelkroppa
Hur: platsbesök och uppvisning av olika modeller av fiskpumpar, diskussion för och nackdelar samt
om renovering av begagnad pumpar

Categories
Aktiviteter Workshop

Nordic RAS

Kunskapsinhämtning gällande recirkulerande vattenbruk – Medverkan på Nordic RAS workshop 2019 och besök på gösodling.

Seminariet: RAS

Flera aspekter togs upp under seminariet, exempelvis:

Svavelvätebildning i saltvattenRAS

Viktigt att hålla koll på H2S som är mycket giftigt för
fisken

Fiskhantering

Nyheter om fisktransport där fiskens beteende kan utnyttjas

Assimilering av löst kväve i bakteriebiomassa

Styra tillväxten av biofilm, Denitrifikation genom tillsats av kolkälla för att bygga biomassa av bakterier om det finns löst N li vattnet
Behov COD som ätiksyra 5kg per upptaget N, det går att använda hydrolyserat slam som kolkälla för att minska behovet av Hac kanske 50%

Komplex vattenkemi

Mikrobiota

Var i systemet bildas dålig smak

Geosmin betydlgt högre vid rengöring av biofilter – undvik skörd av fisk efter rengöring

Gösodlingen delade med sig av ett protokoll för kläckning och startutfodring

Categories
Aktiviteter Seminarier

Design av komponenter i akvaponisystem

Seminarie och erfarenhetsutbyte gällande design av komponenter i akvaponisystem som är viktiga för fisken

Datum: 2019-07-16
Plats: Härnösand/Helsingborg

Hur: Platsbesök och bilfärd, Vi jämförde erfarenheter från Ljusterö Lax o Gös AB, Peckas Naturodlingar AB och från Scandinavian Silver AB.

Tre aspekter togs upp

  1. Växtbäddar i grus som fungerar som partikelfälla och nitrifikationsyta
  2. Kolonnluftare på olika höjd, för och nackdelar
  3. Reglering av reservsyre