Categories
Uncategorized

Erkännande som producentorganisation

image_pdfPdfimage_printPrint

Jordbruksverket anser att föreningen uppfyller kraven som ställs på producentorganisationer i artikel 14 i förordning (EU) nr 1379/2013 och 2-4§§ SJVFS 2014:44.

Vi har fått underskrivet beslut på detta 2017-05-12